Екип

Приемът е целогодишен за  деца от няколко месечна  възраст за почасово,

полудневно и целодневно обгрижване и обучение с необходимата материална

база за това.

В таксата за месеца са включени:

  • целодневен или почасов престой
  • грижи и обучение според възрастта
  • ежедневни медицински грижи / филтър.профилактика/
  • периодични консултации с педиатър.кардиолог и хомеопат
  • занимания чрез йога
  • занимания по музика
  • консумативи эа учебната година
  • паркинг

     

Месечната такса за целодневен престой се формира от:

1.Такса грижи,възпитание и обучение

-за деца до 1г.възраст  -   490 лв.

-за деца над 1г възраст-  450 лв.

-за деца над 2г. възраст -   430 лв.

2.Такса храна- 160 лв  в която се  включва-сутрешна закуска  / по желание на

родителите/, плодова закуска около 10.30 часа, обяд, следобедна закуска.

За деца до 2г .възраст се предлага и  допълнително храна.

 

При посещение на детето в определени дни / не по-малко от 3 дни седмично/ дневната такса е

както при месечно посещение.

 

 

 

По желание на родителите могат да носят храна за децата си .

 

   

 

Copyright © Всички права запазени. 506 хлапета